I. CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP

 

Tốt nghiệp văn bằng thạc sĩ nhành tài chính kế toán với điểm tuyệt đối, sau 4 năm làm việc tại các tập đoàn lớn của Mỹ, Singapore, anh Lê Đức Cường đã trở về Việt Nam lập nghiệp.

Trải qua quá trình khởi nghiệp, cơ hội bén duyên với nghề thuốc thú y. Ông Lê Đức Cường đã chuyên tâm nghiên cứu và học hỏi từ nhiều nguồn kiến thức. Hiện tại đã và đang nắm giữ nhiều công thức và công nghệ sản xuất thuốc thú y hàng đầu.

Với tiêu chí chất lượng thuốc nội như ngoại, Anicare dưới sự dẫn dắt của Ông Lê Đức Cường càng ngày càng vững mạnh. Tự làm chủ nhiều công nghệ thuốc tốt, giúp đỡ nhiều bà con chăn nuôi.

 

Giám đốc Lê Đức Cường

Tri ân khách hàng tặng quà khuyến mãi tại Đại lý 

IV. ĐIỂM KHÁC BIỆT

1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

Tại Anicare, quy trình nghiên cứu sản phẩm luôn đặt lên hàng đầu. Đối với chúng tôi, sản phẩm chất lượng khi và chỉ khi mang lại quy trình hoàn hảo để giúp người dân chăn nuôi đạt hiệu quả cao, Giảm bệnh tăng đàn. Đạt hiệu quả kinh tế lớn.

2. TIÊU CHÍ SẢN PHẨM

Sản phẩm thuốc thu y Anicare luôn được chú trọng. Sản phẩm chúng tôi luôn đặt 03 tiêu chí hàng đầu

  • An toàn sinh học
  • Chất lượng, hiệu quả
  • Chi phí giá thành tối ưu

3. TRUNG THỰC VÀ LIÊM CHÍNH

Kinh doanh luôn phải đi kèm việc trung thực và liêm chính. Bất ký nhân viên nào Anicare vi phạm quy tắc này đều được Anicare sử phạt nghiêm ngặt. Chúng tôi bán chất xám, bán sản phẩm, bán niềm tin. Chứ nhất quyết không bán lương tâm.

Ông Hoàng Sơn Tùng

Đào tạo và hướng dẫn phát triển Đại lý Gia Bảo – Hải Phòng.

II. TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Tại Anicare, quy trình nghiên cứu sản phẩm luôn đặt lên hàng đầu. Đối với chúng tôi, sản phẩm chất lượng khi và chỉ khi mang lại quy trình hoàn hảo để giúp người dân chăn nuôi đạt hiệu quả cao, Giảm bệnh tăng đàn. Đạt hiệu quả kinh tế lớn.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công ty cổ phần dược thú y Anicare luôn luôn tổ chức những buổi hội thảo để hướng dẫn và cập nhật những xu thế chăm sóc vật nuôi tốt nhất. Với sự phát triển không ngừng của thể giới. Thuốc thú y Anicare với tiêu chí Cập nhật, Đào tạo và Hành động. Không ngừng phát triển để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

 

Giá trị cốt lõi của Anicare là trung thực, liêm chính và tôn trọng con người !!!

thuốc thú y Anicare

4. CẬP NHẬT KIẾN THỨC, CÔNG NGHỆ.

Công ty cổ phần dược thú y Anicare luôn luôn tổ chức những buổi hội thảo để hướng dẫn và cập nhật những xu thế chăm sóc vật nuôi tốt nhất. Với sự phát triển không ngừng của thể giới. Thuốc thú y Anicare với tiêu chí Cập nhật, Đào tạo và Hành động. Không ngừng phát triển để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

5. HƯỚNG DẪN, ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Đối với công ty cổ phần thuốc thú y Anicare. Việc đào tạo vô cùng quan trọng. Giai đoạn này chiếm tới 70% thành công của công ty. Để tránh bị tam sao thất bản. Toàn bộ Nhân sự từ nhân viên mới đến lãnh đạo cấp cao luôn luôn 100% có mặt đầy đủ trong buổi hội thảo của công ty. Cập nhật kiến thức kịp thời cho khách hàng

 

thuốc tốt của nhà nông

Ông Hoàng Sơn Tùng – Liên hoan cuối năm cùng Đại Lý Toàn Dinh Hải Phòng

Liên hoan cùng Đại lý và bà con chăn nuôi

Giám Đốc Lê Đức Cường

Tri ân khách hàng đầu năm