Tham quan trang trại: Chăn nuôi thịt lợn sạch hữu cơ

Hệ thống chăn nuôi thịt lợn sạch hữu cơ này gợi nhớ đến hoạt động chăn nuôi lợn ở Anh. Tuy nhiên, trang trại này nằm ở phía bắc Tây Ban Nha, nơi sản xuất thịt lợn hữu cơ ngoài trời đang phát triển mạnh. Khi Eduard Cau Barrufet quyết định thêm một bộ phận … Đọc tiếp Tham quan trang trại: Chăn nuôi thịt lợn sạch hữu cơ