Ngành chăn nuôi lợn Hoa Kỳ theo dõi quy tắc Dự luật 12 của California

Việc thực hiện các quy định mới về phúc lợi động vật đối với lợn nái và hơn thế nữa ở California được cho là sẽ ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi trên toàn nước Mỹ. Dưới đây là thông tin cập nhật về các tiêu chuẩn nhà ở, các vụ kiện và tiến … Đọc tiếp Ngành chăn nuôi lợn Hoa Kỳ theo dõi quy tắc Dự luật 12 của California