BROM- MENTHOL ( dạng bột )

Brom menthol là sản phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh trên đường hô hấp, giảm ho, long đờm